Změna zákona má přispět k tomu, aby se v Česku zvýšil počet zaměstnaných vězňů. Předlohu nyní posoudí ještě Senát a prezident.

"Vězeň bude moci i nadále odmítnout práci v soukromém sektoru, neznamená to však, že by neplatil náklady za pobyt ve věznici. Vězeň, který je uznán schopným práce, a práci odmítne, musí náklady za svůj pobyt splácet po skončení výkonu trestu odnětí svobody," uvedl ve sněmovně ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Odsouzení podle současné normy mají povinnost vykonávat práci pro stát, bez udání důvodu ale mohou odmítnout pracovat pro obce či kraje.

Novela má zvýšit zájem o práci vězňů

Věznice a další státní organizace přitom nemají pro vězně dost pracovních míst. Nová úprava by podle Pospíšila měla otevřít cestu k tomu, aby se zvýšil zájem obcí a krajů o zaměstnávání vězňů. Možnost, že vězeň práci odmítne, je totiž dosud odrazovala od toho, aby jim práci nabízeli a investovali například do jejich vyškolení.

Podle Pospíšila Česko během uplynulých měsíců dosáhlo toho, že pracuje asi 61 procent vězňů, což odpovídá evropskému průměru. K dnešnímu dni pracuje podle ministerstva spravedlnosti v České republice asi 8000 vězňů ze zhruba 13.000, kteří mohou být zaměstnáni.

Celkem je v ČR asi 19.000 vězňů.