Prazdroj s tímto verdiktem nesouhlasil a okamžitě podal k soudu žalobu na jeho neplatnost. "Zároveň jsme požádali o výjimku, která po časově omezenou dobu umožní eliminovat důsledky tohoto rozhodnutí pro firmu," řekl ČTK mediální zástupce Prazdroje Kamil Arnošt.

Podle něj jde především o procesní postup. "Ve vývoji této kauzy zatím není nic nového," dodal. Podle mluvčího Prazdroje Alexeje Bechtina pivovar pokutu zaplatí a všechny nařízené povinnosti, které z pravomocného rozhodnutí úřadu vyplývají, bude až do verdiktu soudu plnit.

Poškozují spotřbitele

Uzavírané smlouvy označil předseda úřadu Josef Bednář za závažné bariéry, které brání nabídce různých výrobků za různé ceny a poškozují spotřebitele. Restaurace se podle něj zavazovaly odebrat od Prazdroje minimální roční množství piva, které bylo stejné, jako výtoč pohostinských zařízení.

Antimonopolní úřad pokutoval Prazdroj už v roce 1998 za výhradní smlouvy o odběru značky. Nyní vzal v úvahu polehčující okolnost, že trh nebyl uzavřen úplně. "Pětkrát vyšší pokuta než před pěti lety byla vzhledem k obratu Prazdroje nízká. Spotřebiteli ale zůstane výběr různých značek, které také soutěží v ceně," doplnil po verdiktu ÚOHS Bednář.

Účelem zásahu antimonopolního úřadu je podle něj zachovat na nízké úrovni ceny a současně zvýšit kvalitu. Prazdroj musí do 10. srpna písemně informovat o rozhodnutí úřadu všechny restaurační firmy, které neplatné a zakázané smlouvy uzavřely. Do konce srpna pak musí doručit na úřad kopie všech těchto sdělení.