To, že bylo zastaveno řízení EK, potvrdily i zdroje českého zastoupení při unii v Bruselu. "Posílalo se několik vyjádření a na základě toho posledního došla EK k závěru, že aktuální situace není porušením smlouvy," uvedl zdroj obeznámený s tématem.

"Informovali jsme Evropskou komisi o tom, že v současné době Lesy ČR plně dodržují zákon o zadávání veřejných zakázek. Smlouvy na zakázky, které byly předmětem tohoto řízení, v současné době již neplatí," uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. "Skutečnost, že Evropská komise zastavila řízení, de facto potvrzuje, že jsme napravili případné nedostatky a že naše vysvětlení považuje bruselská administrativa za uspokojivé," dodal.

Několikaleté problémy

Brusel se začal tendry státního podniku, který spravuje zhruba polovinu lesů v zemi, zabývat v polovině prosince 2005 na základě stížnosti lesnické společnosti CE WOOD. Evropská komise si nejdříve z ČR vyžádala odpovědi na řadu otázek a později rozhodla, že výběrová řízení porušila předpisy Evropské unie. Česku pak zaslala takzvané odůvodněné stanovisko, tedy poslední varování předtím, než celá věc skončí u soudu. Nyní řízení zastavila.

Lesy ČR se ale s problémy při zadávání prací soukromým firmám potýkají již několik let, během nichž se v čele podniku vystřídali čtyři generální ředitelé. Naposledy toto pondělí rezignoval na svou funkci Jiří Holický.

Státní podnik nyní vyhodnocuje tendry na lesnické práce pro roky 2008 až 2010 v hodnotě téměř 11 miliard korun. Vítězové by měli být známi v listopadu. Některé firmy ale opět kritizují tendry jako neprůhledné a nekvalitní.