Cílem změn je přitom získat více peněz na zdravotní péči. Součková především požaduje, aby se v příštím roce přesunulo z rezervních fondů pojišťoven 500 miliónů korun do zdravotního pojištění. Rezervní fondy mají pojišťovny pro případ schodku hospodaření základního fondu a hradí z nich péči při hromadných onemocněních a přírodních katastrofách. Dnes v nich musejí mít tři procenta ročních výdajů. Novela toto procento snižuje na polovinu, tedy na 1,5 procenta.

"Jsou to umrtvené peníze, které se dají využít," řekla Právu Součková. V rezervních fondech pojišťoven bylo na konci roku 2001 celkem 918 miliónů korun. Při snížení limitu by stačilo 383 miliónů. Základní fondy by tak získaly 535 miliónů navíc. Součková požaduje změny i ve fondech prevence. Pojišťovny z nich hradí například léčebné pobyty dětí u moře či antikoncepci. Napříště se z nich mají dávat peníze jen na programy, které prokazatelně přispívají zdraví.

"Dnes se z nich platí kde co, a fond se zneužívá k náboru pojištěnců," soudí Součková. Ředitelka VZP Jiřina Musílková Právu přiznala, že k hrazení antikoncepce VZP donutila konkurence ostatních pojišťoven, které na ni také přispívají. "Nešlo zůstat pozadu," uvedla Musílková.

Změnit Součková chce také postavení zástupců státu ve správní radě VZP. Ti jako v ostatních pojišťovnách mají dostat právo veta. A jiná má být i organizační struktura VZP. Zrušit se mají okresní pobočky, a naopak zřídit územní pracoviště a krajské pobočky.