"Důvody v podstatě neuvedl, bylo to prostě odmítnutí," uvedl advokát na tiskové konferenci ministerstva financí. Podle náměstka ministra financí Ladislava Zelinky nelze u takovýchto abritráží vyloučit, že svědci budou šikanováni protistranou, například prostřednictvím trestních oznámení. "Svědek musí projevit určitou občanskou odvahu, u bývalého premiéra bych jí očekával," prohlásil Zelinka.

Josef Tošovský byl guvernérem České národní banky v době, kdy tato instituce vyhlásila na IPB po dohodě z vládou (podle řady zdrojů přímo pod vládním tlakem) nucenou správu. Rovněž svědectví nuceného správce, který poté prodal veškerý obsah peněžního ústavu do rukou Československé obchodní banky (ČSOB), Petra Staňka nebude mít stát podle Sekaniny k dispozici.

MF stále jedná o urovnání

Zelinka rovněž potvrdil, že stále jedná se zástupci Nomury o variantě mimosoudního vyrovnání. Podle něj se pozice České republiky po podání arbirtrážních žalob (také ČR žaluje Nomuru, a to zhruba o 263 miliard korun) zlepšila. Přesto by podle něj vláda měla mít k dispozici i variantu vyrovnání, aby se mohla rozhodnout. "Jednání s Nomurou, která se vedla za ministra Jiřího Rusnoka, byla přerušena do doby, než obě strany předloží své argumenty u arbitráže. Naše pozice se posílila, ale bylo by nezodpovědné vůbec nezkoumat i alternativu dohody," řekl Zelinka.

Protože v případu IPB existuje celá řada žalob, a to i ze strany Československé obchodní banky (například v případu pivovarů Prazdroj a Radegast), museli by dohodu podepsat i zástupci tohoto peněžního ústavu. Nelze ale například zastavit trestní stíhání, která byla v ČR v případech IPB a pivovarů zahájena.

Zelinka: Nebyla jiná varianta než ČSOB

IPB upadla do nucené správy v roce 2000 a nucený správce Petr Staněk ji přes víkend prodal do rukou ČSOB. Zelinka uvedl, že žádný z ostatních zájemců tehdy IPB převzít nemohl, protože neměl platnou bankovní licenci pro působení jako banka na území České republiky. IPB se totiž neprodávala jako banka, nucený správce prodal její obsah formou takzvaného prodeje části podniku.