"Závěry zpráv z jednotlivých resortů z 95 procent zněly: potřebujeme více peněz," potvrdila ČTK poradkyně náměstka MF Kateřina Helikarová. Většina ministerstev prostor pro škrty nevidí a naopak objevily potřebu získat další peníze.

Ministerstvo financí po vyhodnocení závěrů kontrol, které se uskutečnily formou dotazníků, došlo i k dalším zajímavým poznatkům. Většina resortů se například vůbec nezajímá o to, zda veřejnost má o jimi financované služby zájem nebo zda ze svých rozpočtů zbytečně neživí nepotřebné organizace a nadbytečné úředníky.

Jak se hospodaří nikoho moc nezajímá

Názor ministerstva financí potvrzují i zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. O jejich zprávy, kterými hodnotí efektivitu a účelnost i oprávněnost výdajů jednotlivých rezortů a které předkládají poslancům Sněmovny, je minimální zájem. Při závěrečném schvalování státního účtu se rovněž o efektivnosti výdajů příliš nehovoří.

Efektivně hospodařit se podle zjištění MF snaží například ministerstva spravedlnosti, školství či průmyslu, naopak ministerstva zdravotnictví či pro místní rozvoj příliš nezkoumají účelnost utrácených peněz. Ze 40 rozpočtových kapitol jich auditem prošlo 34, například Poslanecká sněmovna se do akce odmítla zapojit.

Audity ve středu do vlády

Výsledky auditu výdajů jednotlivých ministerstev má ve středu projednat vláda. MF na základě negativní zkušenosti navrhuje uložit všem ministrům, aby systematicky prováděli analýzy výdajů tak, jak je to běžné v zemích EU.

Také doporučuje, aby se výrazně změnil obsah dokumentace k návrhu rozpočtu a státnímu závěrečném účtu. Vláda by měla poslance a veřejnost informovat nejenom o tom, kolik utratila, ale také co za to pořídila a jaké efekty peníze vynaložené ze státní kasy přinesly.