Podle společnosti Mast-Jägermeister je značka Fořtova hořká zaměnitelná s jejím známým bylinným nápojem, součástí obou známek je navíc vyobrazení jelena.

NSS potvrdil názor úřadu, že k záměně dojít nemůže. Informovala o tom mluvčí soudu Sylva Dostálová.

"Nelze redukovat úvahu o zaměnitelnosti pouze na grafické zobrazení jelena, protože běžný spotřebitel bude ochrannou známku Fořtova hořká vždy vnímat jako celek," uvedli soudci v rozhodnutí.

Námitky proti zápisu Fořtovy hořké uplatnil Jägermeister už v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví. Poté podal žalobu k Městskému soudu v Praze, avšak neuspěl. Následovala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Spor o značku i o jelena

Německá společnost se domnívala, že spotřebitelé si budou oba výrobky na regálech obchodů plést a Fořtovu hořkou budou považovat za českou verzi známějšího Jägermeisteru.

Kromě podobnosti vyobrazení jelena by k záměně mohl svádět už sám název. Německý výraz Jäger totiž v češtině znamená myslivec, potažmo fořt. Nejvyšší správní soud v rozhodnutí mimo jiné uvedl, že při posuzování zaměnitelnosti označení je nutno zohlednit "souhrn jeho grafického a slovního vyjádření".

V případě likérů Jägermeister a Fořtova hořká se výrazně liší například poměr velikosti písma a vyobrazení.