Obyvatel bez práce však přibylo. Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu mělo od dubna do června práci celkem 4 739 800 lidí, tj. o 28 400 méně než před rokem. Podíl těch, kteří práci neměli, se tak ve druhém čtvrtletí roku zvýšil meziročně o pět desetin bodu na 7,5 procenta (podle metodiky ILO).

Převážnou část zaměstnaných tvořili nadále zaměstnanci, ale jejich počet se snížil proti 2. čtvrtletí 2002 o 88,5 tisíce na necelých 3,9 miliónu. O 6,7 tisíce se snížil i počet členů výrobních družstev. Naopak podíl podnikatelské sféry (podnikatelé se zaměstnanci, podnikatelé bez zaměstnanců a pomáhající rodinní příslušníci) se zvýšil o 1,5 bodu na 818 800.

Výrazně se zvýšil zejména počet podnikatelů bez zaměstnanců (o 54 tisíce), a to především ve stavebnictví, v obchodě, opravách motorových vozidel a spotřebního zboží, v oblasti nemovitostí a zpracování dat a služeb.

Čím vyšší vzdělání, tím vyšší šance

Přibývá také lidí, kteří si vedle svého hlavního zaměstnání "přivydělávají". V dubnu až červnu 2003 mělo druhé zaměstnání 121 800 osob, tedy o 8,5 tisíce více než ve 2. čtvrtletí 2002. Také zde převládají podnikatelé bez zaměstnanců a představují více než polovinu všech pracujících s druhým zaměstnáním.

Výrazně nejčastější zkušenost s nezaměstnaností mají lidé s nízkým vzděláním. Převážná část nezaměstnaných (71,3 procenta) jsou osoby se základním a středním vzděláním bez maturity. Nízkou míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci (2,1 procenta) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,3 procenta).