Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). S penzí nižší než 1000 korun se v ČR muselo koncem března spokojit 533 lidí. Částku mezi tisícikorunou a dvěma dostává od státu 916 seniorů. Důchod pod 5000 korun pobírá celkem 32 300 lidí. Naopak penzi vyšší než 10 000 korun má 508 000 seniorů.

Na 30 tisíc plat půl miliónu

"Jednou z možností, aby člověk dostával důchod 30 000 korun, je to, že by od roku 1996 musel vydělávat půl miliónu korun měsíčně a odvádět z nich důchodové pojištění," říká Štepánka Filipová, mluvčí ČSSZ. Odvody na důchodové pojištění činí 28 procent. Pracovník by tak musel z výdělku odvádět 140 000 korun.

Částka je tedy téměř pětkrát vyšší než penze, kterou pak člověk od státu dostane.

Letos v lednu rostly penze v průměru o 6,2 procenta, tedy asi o 500 korun. Od nového roku se zvednou průměrně o 3,9 procenta, tedy asi o 346 korun.

Jak vysoké penze důchodci pobírají
výše důchodu (v Kč) počet k březenu 2006 počet k březenu 2007
do 2999 9707 8934
3000 až 3999 8506 8402
4000 až 4999 19 414 14 954
5000 až 5999 66 009 39 371
6000 až 6999 232 368 135 255
7000 až 7999 428 439 340 528
8000 až 8999 526 440 434 124
9000 až 9999 416 443 510 788
10 000 až 10 999 153 853 296 253
11 000 až 11 999 72 754 117 302
nad 12 000 33 752 94 554
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přes dva milióny starobních dávek

ČSSZ vyplácela letos ke konci března přes dva milióny starobních důchodů, loni ve stejnou dobu jich bylo o 33 000 méně. Starobní důchod v ČR dostává 700 000 mužů a 1,43 miliónu žen. Nepoměr je podle odborníků dán hlavně tím, že ženy se dožívají vyššího věku než muži. Odcházejí také do penze o něco dříve než muži, a to podle počtu vychovaných dětí. Podle statistických údajů žije v ČR zhruba 590 000 mužů a asi 900 tisíc žen starších 65 let. Ve věku nad 80 let je to zhruba 230 000 žen a 105 000 mužů.

Důchody žen jsou nižší

Ženy v Česku mívají v průměru nižší penzi než muži. Největší skupina žen dostává důchod mezi 7000 a 7999 korunami. Částka zahrnuje často i vdovský důchod. Příjemkyň je 307 000. Muži pobírají nejčastěji penzi mezi 9000 a 9999 korunami. Důchody v Česku se totiž počítají podle výdělku a odvodů na důchodové pojištění. Muži mají v průměru vyšší platy než ženy. Důvodem je mimo jiné to, že obvykle pracují v oborech s vyššími příjmy a zastávají vyšší posty. Zatímco nejvyšší mužský důchod se blíží 59 000 korunám, nejvyšší ženský důchod v Česku se pohyboval mezi 26 000 a 27 000 korunami.