"Cílem projektu je získat pro ČR zahraniční odborníky i s rodinami, schopné se trvale integrovat do naší společnosti," řekl novinářům ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Projekt má stát už v prvním roce kolem 11 miliónů korun.

Demografická situace v Česku se ale podle MPSV zhoršuje natolik, že v roce 2030 by bez posil ze zahraničí chybělo na českém trhu práce už asi 420 tisíc lidí.

Škromach se snaží vyvrátit obavy, že lidé ze zahraničí ještě přiostří už tak velkou nezaměstnanost v ČR: "Tři sta nebo 1400 odborníků ze zahraničí situaci na českém trhu práce dramaticky neohrozí. Už dnes tady pracuje na základě povolení sto tisíc cizinců," vyčíslil ministr.

Tito cizinci dostanou povolení k zaměstnání od příslušného úřadu práce. To by podle Škromacha mělo zaručit, že nenastane situace, kdy zahraniční odborník získá místo, které mohlo být obsazeno kvalifikovaným českým odborníkem.

Nesmí hrozit, že skončí na podpoře

Do jakých profesí chce Škromach cizince do ČR přilákat, neřekl. "Bude záležet na poptávce na trhu práce," prohlásil.

Škromach dále uvedl, že tito cizinci musejí být natolik schopnými lidmi, aby nehrozilo nebezpečí, že budou oni nebo jejich rodinní příslušníci v Česku odkázáni na sociální podporu.

"Zájemci o práci v Česku si sami musí najít zaměstnání, získat patřičné vízum, zaplatit si cestu a najít ubytování," vyjmenovává Škromach. Podle něj, kdo splní tyto podmínky, dokazuje, že je dostatečně aktivní a schopen se sám o sebe postarat. Pokud by o práci cizinec přece jen přišel, ale ne vlastním zaviněním, bude mít jen měsíční ochrannou lhůtu na to, aby si našel nové místo.

Ode dneška se do projektu mohou hlásit lidé, kteří již nyní v České republice pracují. Kontaktovat mohou informační středisko MPSV ve Vyšehradské ulici č. 43 v Praze 2 buď osobně nebo telefonicky na číslech 224 914 620 až 623.

"Od 1. září pak plánujeme spuštění projektu na českých zastupitelských úřadech v Sofii, Záhřebu a Almaty," sdělil Michal Meduna, ředitel odboru pro migraci a integraci cizinců MPSV.

Zájemce bude vybírat počítač

Výběr účastníků projektu bude probíhat pomocí bodového hodnocení. Hlavním hodnotícím prvkem je dosažené vzdělání. To by mělo být přinejmenším středoškolské. Důležitá je i délka trvání pracovního poměru v ČR a věk uchazeče. Bodovatelnými budou jen mladší 43 let. Body budou také za jazykové znalosti (přičemž preferována je znalost češtiny) a za předchozí zkušenosti se životem a prací v ČR. Také za rodinné příslušníky, zejména za kvalifikovaného manžela či manželku a maximálně tři nezletilé děti, získá uchazeč další body.

"Vybírat vhodné kandidáty bude počítač, nikoli úředníci. Tak by měly být vyloučeny subjektivní přístupy k hodnoceným zájemcům," řekl Škromach. Ti, kteří uspějí, získají jasnou výhodu: Jim i jejich rodinným příslušníkům bude umožněno získat trvalý pobyt v ČR ve zkrácené lhůtě. Místo deseti let ho dostanou za dva a půl roku.