Od počátku letošního roku zaniklo z nejrůznějších důvodů pojištění přibližně šesti desítkám cestovních kanceláří. Právu to potvrdila Marie Nezvalová z Evropské cestovní pojišťovny, která je kanceláří Sdružení. Samostatně poskytuje pojištění proti úpadku pojišťovna Union, která má smlouvy s více než padesáti cestovkami.

Spirála smrti

"Trh dovolených je naprosto zdeformovaný," řekl Právu ředitel zahraničních zájezdů Čedoku Svatopluk Rada. "Cestovky se předhánějí v poskytování slev, a ceny se tak dostaly na úroveň, která začíná být neudržitelná. Je to spirála smrti, z níž se některým cestovkám nepodaří vymanit." Několik majitelů menších cestovních kanceláří Právu potvrdilo, že oni sami nebo někteří z jejich kolegů, hledají pro svou firmu kupce, nebo ji hodlají přeměnit na cestovní agenturu, z pořadatele zájezdů se stát jejich prodejcem. "Odkládáme platby partnerům, hrneme před sebou dluhy, ale to se nedá dělat donekonečna," řekl Právu jeden z nich.

Nečistá konkurence

Cestovkám, které platí pojištění a řádně podnikají, konkurují firmy, které se za cestovní kanceláře pouze vydávají, ale nemají koncesi a nejsou pojištěny. Pojišťovny, ministerstvo pro místní rozvoj a případně živnostenské úřady sledují jen ty, jimž pojištění skončilo. Jsou ale i firmy, jejich počet je odhadován na desítky, které nikdy pojištěny nebyly, koncesi nemají, a přesto pořádají zájezdy. Příčinou většiny problémů je podle předsedy legislativní komise Asociace cestovních kanceláří Zdeňka Honka nedokonalý zákon o cestovním ruchu, který neumožňuje účinnou kontrolu podnikání v oboru.

Podle Honka by měl existovat především jednotný a veřejně přístupný registr cestovek s koncesí (tedy pojištěných) a také by měly být jasně definovány povinnosti a kompetence orgánů státní správy - včetně sankcí uplatněných vůči těm, kdo legislativní normy nedodržují.

Nový zákon?

K problémům, souvisejícím s nynějším zákonem o cestovním ruchu, patří i to, že mnohá z jeho ustanovení se dají poměrně snadno obcházet, aniž by ti, kdo to dělají, zákon přímo porušovali. Novelizace zákona, která se připravuje, by měla většinu dosavadních slabin odstranit. Někteří z odborníků na cestovní ruch jsou ale skeptičtí. Poukazují zejména na to, že nikdo neví, jak to bude příští rok s pojištěním: výjimka, kterou Sdružení pojistitelů dostalo od antimonopolního úřadů, totiž končí posledního prosince.

Zdá se, že nikdo ze zúčastněných nemá moc vůle k jejímu prodloužení. Všeobecně se soudí, že pojištění, bankovní garance, případně jiné formy záruk budou v příštím roce dosažitelné pro méně cestovek, než nyní. Je obtížné si představit, že by nový zákon postihl příští letní sezónu. Cestovky s její přípravou začnou už zanedlouho: budou sestavovat katalogy, a musejí tudíž znát pravidla hry - i proto, aby věděly, zda se do ní vůbec budou pouštět.