Stát má podle navrhovaného rozpočtu nejvíce podporovat dopravní stavby. Z rozpočtu ministerstva dopravy půjde na dálnice a železnice 45 miliard korun.

Vedle ministra dopravy budou ale muset na vládě příští týden při projednávání rozpočtu na rok 2008 bránit svoje vyšší příděly státních peněz před ataky svých méně úspěšných kolegů také ministři spravedlnosti, zdravotnictví a vnitra.

Méně peněz ze státního rozpočtu dostane příští rok resort školství. Krácení se netýká prostředků na mzdy, ale peněz na obnovu a rekonstrukci škol všech typů, což budou muset suplovat obce a kraje. Na obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol by mělo například místo letošních 3,6 miliardy putovat pouze 1,7 miliardy.

Peníze z EU se nevyužily

Zároveň se z letošních 25 miliard sníží téměř o dvě miliardy dotace na vědu. Důvodová zpráva rozpočtu k tomu uvádí, že z letošní dotace mělo přes 3,5 miliardy připadnout na předfinancování evropských výzkumných projektů, kterých se účastní čeští vědci. Ti toho však nevyužili, proto byla suma uložena do rozpočtové rezervy.
Policisté a hasiči se nebudou muset obávat o svoje platy, bude na ně dostatek prostředků. Skoro o 1,5 miliardy korun se zvýší státní dotace pro kontroverzní podporu stavebního spoření.

S kolika penězi mají hospodařit resorty (v mld. Kč)
Ministerstvo výdaje v r. 2007 navrhované výdaje v r. 2008 podíl v %
obrany 53,9 54,1 100,5
zahraničí 4,8 6,7 140,6
financí 16,1 17,3 107,3
MPSV 426,8 434,7 101,9
vnitra 54,3 58 106,9
životního prostředí 13,5 5,9 44,2
pro místní rozvoj 12,0 17,2 143,5
průmyslu 16,4 13,9 84,8
dopravy 25,1 60,1 239,4
zemědělství 46,9 41,9 89,3
školství 121,6 117,6 96,7
kultury 7,9 8,6 109,3
zdravotnictví 9,2 10,6 114,6
spravedlnosti 19,8 22,0 110,8
Všeobecná pokladní správa 144,2 150,4 104,3
zdroj: MF

Opozice chystá kritiku

Více zbude na investice do zdravotnictví. Na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic by mělo příští rok jít místo letošních 1,9 přes 2,8 miliardy korun. Na obnovu regionálních zdravotnických zařízení pak téměř půl miliardy korun.

Opozice se pomalu připravuje na kritiku. Jejím předmětem nebude ani tak výše výdajů jednotlivých resortů, jako jejich struktura. Na platy hasičů se sice peníze našly, ale například investice do nové hasicí techniky by měly klesnout z miliardy na 700 miliónů.

Stamilióny podle návrhu rozpočtu mají putovat na vybavení a opravy regionálních zdravotních zařízení. Předmětem kritiky platí skutečnost, že se tato zařízení mohou po vybavení a opravách privatizovat. Rozpočet krátí i prostředky na neziskové organizace, a to o téměř padesát procent.

I když zákon o sociálních službách změnil systém dotací, radikální omezení podpory neziskovému sektoru může výrazně omezit služby poskytované občanům obvykle zdarma, a to většinu těm nejpotřebnějším a sociálně slabým.