Revoluční změnou je, že bude zavedena jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 procent, zatímco dosud se uplatňují sazby 12, 19, 25 a 32 procent v závislosti na výši příjmů. Tím u této daně skončí daňová solidarita lidí s vyššími příjmy s ostatními.

U zaměstnance se sazba 15 procent přitom vypočte nikoli jako dosud z hrubé, ale ze superhrubé mzdy, to je z hrubé mzdy zvýšené o pojistné, které za zaměstnance platí zaměstnavatel. Pro zaměstnance tedy bude skutečná sazba 23,1 %. Pro podnikatele, za něž nikdo pojistné nehradí, bude reálně platit sazba 15 procent s tím, že pojistné si nebude moci odečíst od základu daně.

Pokles daní u většiny lidí způsobí to, že budou výrazně zvýšeny slevy na dani. Například základní na poplatníka stoupne v roce 2008 ze 7200 na 24 840 korun ročně a daňové zvýhodnění na dítě ze 6000 na 10 680 korun ročně. Na vyživovanou manželku(a) se zvýší od ledna 2008 sleva ze 4200 na 24 840 korun ročně, což má některým rodinám kompenzovat zrušení společného zdanění manželů.

Polepší si významně i ekonomicky aktivní důchodci. Ti totiž zatím nemohli uplatnit až na výjimky základní slevu na dani a nově budou moci odečíst 24 840 korun ročně.

Druhá strana mince

reforma současně zvyšuje jednu z finančně nejcitlivějších daní - spodní sazba DPH stoupne z 5 na 9 procent . Tu mají výrobky, bez nichž se žádná rodina neobejde. Jde o potraviny, léky, zdravotnické pomůcky, knihy, noviny, časopisy, veřejnou dopravu, dětské pleny, dodávky tepla, vodné a stočné, vstupné na kulturu, stravování ve školních jídelnách a jiné.

Jak se má zvýšit měsíční čistá mzda (Kč)
hrubá mzda bezdětní 1 dítě 2 děti
10 000 + 450 + 820 +1241
15 000 + 219 + 589 + 966
20 000 + 38 + 408 + 778
25 000 + 77 + 447 + 823
30 000 + 159 + 529 + 911
40 000 + 839 + 1209 + 1579
50 000 + 1614 + 1984 + 2370
75 000 + 3552 + 3922 + 4291
100 000 + 6539 + 6909 + 8729
Zdroj: Výpočet MF a Právo

Výdaje rodin stoupnou o 80 až 160 korun na jednoho člena domácnosti měsíčně. Z uvedených položek lidé nejvíc pocítí zvýšení DPH u potravin a léků. Klesne i řada sociálních a jiných dávek. Sníží se porodné a nemocenská, přičemž první tři dny nemoci budou zcela bez náhrady. Redukují se přídavky na děti jen do příjmu rodiny ve výši 2,4násobku jejího životního minima. Zruší se až na výjimky pohřebné, prodlouží se věk odchodu do důchodu. Zpřísní se vyplácení sociálního příplatku, odstraní se automatické valorizace dávek. Platit budeme u lékaře, v nemocnici a za léky.

V roce 2009 většině lidí možná daň zase stoupne

Zatímco v roce 2008 většině lidí daň z příjmů klesne, v následujícím roce 2009 jim možná daně zase vzrostou.

Je to proto, že koalice pro rok 2009 výrazně snížila slevy na dani, například základní na poplatníka či na vyživovanou manželku (a) z 24 840 na 16 560 korun. Zdůvodňuje to tím, že klesá i sazba daně z 15 na 12,5 procenta. Skupina rebelů ODS kolem Vlastimila Tlustého sice vybojovala slib, že v prvním pololetí příštího roku dojde ke korekci slev na dani, aby ke zvýšení daní nedošlo, ale jak to všechno skutečně dopadne, je zatím ve hvězdách.

Pokud by zákon nebyl novelizován, pohorší si v roce 2009 nízko- a středně příjmové skupiny. Lidé s vyšším příjmem na tom budou naopak lépe než v roce 2008.

Jak se komu změní čistá mzda v letech 2007 až 2009 podle koaličního návrhu (v Kč)
hrubá měs. mzda bezdětný   dvě děti
. 2007 2008 2009 2007 2008 2009
10 000 8294 8750 8442 9294 10 535 10 142
15 000 11 924 12 150 11 974 12 924 13 930 13 674
20 000 15 482 15 520 15 505 16 482 17 300 17 205
25 000 18 799 18 882 19 036 19 799 20 622 20 736
30 000 22 074 22 245 22 567 23 074 23 985 24 267
50 000 34 065 35 695 36 692 35 065 37 435 38 392
80 000 51 931 55 870 57 880 52 931 57 610 59 580

Například bezdětný člověk s hrubým měsíčním příjmem 10 000 korun zaplatí v roce 2009 o asi 300 korun měsíčně na dani víc než v předchozím roce. Naopak bezdětný člověk se mzdou 50 000 korun hrubého měsíčně bude mít v roce 2009 o tisícovku čistého více než předchozí rok.

Porodné se sníží a mateřská se bude odvíjet od její délky

Výrazné změny přináší reforma veřejných financí i u dávek na děti. Změní se výše rodičovského příspěvku, přídavků na dítě a sníží se porodné u jednoho dítěte ze 17 760 na 13 000 korun a ruší se i pastelkovné.

Rodičovský příspěvek
péče do věku dítěte měsíčně (Kč)
Do dvou let 11 400
Do tří let 7600
Do čtyř let 7600 - 21 měs., 3800 zbytek doby

Na přídavky na dítě bude nově nárok pouze do příjmu rodiny ve výši 2,4násobku jejího životního minima.

Přídavek na dítě
věk dítěte přídavek (Kč)
do 6 let 500
6 až 15 let 610
15 až 26 let 700

První tři dny bez nemocenské

Zatímco dnes je nemocenská ve výši 25 procent denního vyměřovacího základu (DVZ). Od ledna se bude nemocenská postupně snižovat. První tři nemocenské se nebudou platit vůbec.

  • Od ledna 4. až 30. den nemoci 60 % DVZ
  • 31. až 60. den nemoci 66 % DVZ
  • Od 61. kal. dne 72 % DVZ

Do důchodu až v 65 letech

Reforma počítá s postupným zvyšováním věku odchodu do penze na 65 let. Zároveň se prodlouží povinná doba pojištění ze současných 25 na 35 let a doba studia nebude započítávána jako náhradní doba.

Valorizace

  • Odstraní se automatické valorizace dávek. 
  • Současný princip valorizace zůstane zachován pouze u důchodů.

Pohřebné

Pohřebné ve výši 5000 Kč bude vypláceno jen při pohřbu nezaopatřeného dítěte nebo jeho rodičů.

Sociální příplatek

Bude mít na něj nárok rodina s příjmem jen do dvojnásobku životního minima (dosud 2,2 násobku).