I když to staří vinaři s konzervativními názory možná neradi vidí, končí část jeho ještě nedozrálé úrody na zemi a na keři révy zůstane ke sklizni asi jeden kilogram hroznů.

"S probírkou hroznů jsme začali podle jednotlivých odrůd již ve druhé polovině července. Podle potřeby jsme ji spojili se zelenými pracemi," uvedl Valihrach.

Zásah má podle znalců smysl. Nižší množství sklizených hroznů z keře je vyváženo vyšší kvalitou, především vyzrálostí a cukernatostí bobulí. Druhým, neméně významným přínosem je lepší stav keře révy, není tolik vysilována nutností živit větší množství úrody a je také odolnější vůči chorobám.

Redukování a upřednostňování kvality před kvantitou se této vinařské firmě, která má 14,5 hektaru vinic, vyplatilo. Její víno zachutnalo Dagmar Havlové, a tak se stali velkými dodavateli. S jejich víny se díky nim seznámil i princ Charles a dodnes si nechává víno z Krumvíře posílat.

Letošní mrazy Valihrachovy vinice minuly, mírně zasáhly jen jednu viniční trať. Podobně přežily i krupobití. S letním suchem se réva vypořádala a  Valihrach zatím počítá s dobrou úrodou. "Dokud ale hrozny nejsou ve sklepě, je na hodnocení úrody příliš brzy. Ještě se může stát cokoliv, od nepřízně počasí až po útok špačků na vinici", dále uvedl.