Společnost ve svém prohlášení upozorňuje, že se jedná pouze o kusy vyrobené japonskou firmou Matsushita Battery Industrial mezi prosincem 2005 a listopadem 2006. Varování se týká 46 miliónů z celkových 300 miliónů baterií vyprodukovaných v inkriminované době.

Podle Nokie se baterie mohou přehřívat a následně uvolňovat jen ve výjimečných případech zkratu při nabíjení. Sama společnost však přiznává, že už bylo po světě zaznamenáno na 100 případů přehřátí baterií BL-5C. Problém nemá dopad na funkce samotných telefonů.

Společnost oznámila, že kterémukoliv zákazníkovi na jeho přání baterie vymění. Čeští zákazníci najdou kontaktní informace na českých internetových stránkách společnosti www.nokia.cz. Firma v případě reklamace prošetří, zda se jedná o vadnou baterii. Jestliže závadu zjistí, pošle zákazníkovi obálku pro vadnou baterii a po jejím obdržení zašle obratem kurýrní službou baterii novou.