Evropský komisař pro zemědělství Franz Fischler řekl, že Komise schválila doporučení, které jasně definuje, jak se mohou v EU geneticky modifikované plodiny pěstovat zároveň s organickými a konvenčními plodinami. "Tuto otázku nelze využívat jako záminku pro budování nových bariér při schvalování geneticky upravených plodin," řekl Fischler.

Nové směrnice jsou součástí snah o odstranění pětiletého moratoria na geneticky modifikované plodiny v EU, proti kterému protestují hlavně Spojené státy. Minulý týden zdroje EU oznámily, že Komise schválí směrnice ohledně pěstování těchto plodin, které budou zahrnuty do zákona a zaručí farmářům svobodnou volbu.

Lokální vláda Horního Rakouska již dříve zakázala geneticky modifikované organismy, ale agentura Evropské unie pro bezpečnost potravin neshledala pro tento zákaz žádné odůvodnění. Rakousko nepředložilo žádné vědecké důkazy, které by ho opravňovaly zakázat na svém území pěstování geneticky modifikovaných organismů a vytvořit zónu bez nich, uvedla agentura.