Celkem odvedla Česká republika do rozpočtu EU 14,9 miliardy korun (přibližně 530,1 miliónu euro) a vyčerpala z něj 17,1 miliard korun (zhruba 605,4 miliónů euro).

Na přebytku se z největší části podílí příjmy ze Společné zemědělské politiky - přímé platby za předcházející rok jsou vypláceny v prvním čtvrtletí následujícího roku (ČR z tohoto zdroje získala devět miliard Kč). Další tři miliardy korun (zhruba 107,2 miliónů euro) získalo Česko na podporu rozvoje venkova. Ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti přišlo v prvním pololetí 3,3 miliardy korun (přibližně 118,6 miliónu euro). Jedná se o průběžné platby programů a projektů z let 2004-2006.

V příjmech z Evropské unie za první pololetí nejsou zahrnuty údaje o čerpání z komunitárních programů, o kterých ministerstvo nemělo k dispozici údaje. Tyto programy podporují například projekty zaměřené na vědu a výzkum, na boj proti násilí na dětech a ženách nebo aktivity k předcházení diskriminace.

Ministerstvo upozornilo, že ČR už letos nedostává peníze na takzvané rozpočtové kompenzace, které byly v minulosti výrazným příjmem z unijního rozpočtu. Noví členové EU na ně totiž mají nárok pouze v prvních třech letech po vstupu.

Během členství v unii od května 2004 do konce letošního června Česko čerpalo z rozpočtu EU celkem o 18,3 miliardy korun (zhruba 650 milionů eur) více, než přispělo. Získalo 112,3 miliardy korun (3,8 miliardy eur) a odvedlo 94 miliard korun (3,1 miliardy eur).

Vývoj čisté pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004 do poloviny roku 2007 (v miliónech Kč)
2004 2005 2006 1. pol. 2007 Celkem 
Příjmy z rozpočtu EU
Předvstupní nástroje 4 960,0 2 309,8 2 568,1 421,4 10 259,3
Zemědělství 2 813,7 12 717,4 14 045,5 13 186,8 42 763,6
Strukturální akce 6 190,1 6 788,5 13 300,3 3 337,5 29 616,3
Vnitřní politiky 860,8 1 904,3 1 480,8 95,9 4 341,8
Kompenzace 10 466,5 8 940,0 5 710,2 0,0 25 116,7
Celkové příjmy z rozpočtu EU 25 291,0 32 660,0 37 104,9 17 041,8 112 097,7
Platby do rozpočtu EU
Celkové platby do rozpočtu EU 17 963,2 30 703,9 30 402,3 14 923,0 93 992,4
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 7 327,9 1 956,1 6 702,6 2 118,7 18 105,3
Zdroj: Ministerstvo financí ČR