"Tato krmná syrovátka byla prokazatelně použita na výrobu 4 800 kilogramů směsi, kterou veterinární inspektoři zakázali dále zpracovávat a výrobce ji neškodně odstranil. Zbytek nezpracované krmné syrovátky, tedy asi 180 kilo, vrátil výrobce dodavateli." uvedl mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Inspekci se zatím nepodařilo prokázat úmysl, ale jisté je pochybení dodavatele suroviny, jímž je společnost Eligio se závodem v Brně. Zmíněná firma zřejmě oba typy syrovátky smíchala.

Podle výsledku šetření selhal mechanismus kontroly jak u odběratele, který surovinu nejen přijal, ale i zpracoval, tak u dodavatele. Proto bylo s firmami Eurice a Eligio zahájeno správní řízení.