Definitivně však o prodloužení nižší sazby DPH rozhodnou až ministři financí EU na podzim.

Evropský komisař pro daně László Kovács ve čtvrtek představil výsledky studie, na jejímž základě chce komise dále postupovat při debatách o změně režimu daně z přidané hodnoty v EU. Jejím hlavním závěrem  je, že nejvýhodnější  by bylo zavedení jednotné sazby DPH.

Hlavním cílem je pro komisi i nadále zjednodušení systému, který v současnosti znepřehledňuje obrovské množství trvalých i dočasných výjimek uplatňovaných jednotlivými členskými státy

Podle Kovácse je prodloužení výjimek pro nové členské státy důležité v rámci rovného zacházení se všemi členy unie. Země, které do EU vstoupily před rokem 1995 mají totiž platnost svých výjimek zaručenu až do roku 2010, kdy by měl začít platit nový režim pro DPH v celé unii.

S konkrétními návrhy na změnu režimu DPH, včetně seznamu zboží a služeb, na něž budou moci státy uplatňovat sníženou sazbu, by měla komise přijít nejpozději na přelomu let 2008 a 2009. Nová pravidla by měla začít platit od roku 2011.