Dopis z Bruselu Čunkovi podle zdrojů vytýká, že jeho ministerstvo opakovaně podcenilo svoji roli národního koordinátora a například nezajistilo dostatek úředníků pro schvalování projektů a rozdělování evropských peněz. Evropská komise (EK) se sice již zřejmě smířila s poměrně vysokým počtem českých národních programů, vadí jí však nejasnost pravidel a komplikovanost celého systému čerpání.

Neschopnost MMR zajistit včas přísun všech peněz z EU, na které má ČR nárok, může vyvolat zlou krev ve vládní koalici. S podporami totiž počítají nejen firmy a nejrůznější instituce, ale i obce a kraje. Ve většině z nich přitom vládne ODS.

Ve hře je 60 miliard

Schválený balík dotací z Evropské unie představuje pro českou ekonomiku největší finanční injekci v historii, přičemž vzhledem k rozšiřování EU je takto významná evropská podpora současně poslední.

Česko může v období 2007 až 2013 čerpat ze strukturálních fondů EU a z Fondu soudržnosti asi 780 miliard korun, z toho na letošek má přislíbené dotace za zhruba 60 miliard korun.

Nezbytnou podmínkou pro to, aby tato alokace nebyla krácena, je rozběhnutí dostatečného množství schválených projektů do konce letošního roku. Zejména investiční projekty však mohou být spuštěny až po podpisu finálních smluv o dotaci.

Zájemci o ni ovšem nejdřív musejí počkat na to, až budou oznámeny výzvy k předkládání projektů u jednotlivých programů. Ty mohou být vyhlášeny až po schválení Národního strategického referenčního rámce (NSRR), který je základním dokumentem, podle kterého by Česko v nadcházejících letech mělo z EU peníze čerpat. K předkládání projektů však resorty mohou vyzvat žadatele o dotace i dříve.

Vyjednávání o plánu čerpání dotací provázejí problémy od samého začátku. EK si letos na chyby českých úřadů při přípravě NSRR stěžovala už několikrát.

Čunek ještě v květnu sliboval, že NSRR bude schválen do konce června. To je však podle všeho nereálné a termín schválení dokumentu se minimálně o měsíc posune.

Experti: Je za pět minut dvanáct

"Výzvy u všech programů by měly být vyhlášeny nejpozději v září, maximálně v říjnu. Ani to však vůbec nezaručuje, že se podaří všechny peníze pro letošek z fondů vyčerpat," řekl Právu expert, který si nepřál být jmenován.

Upozornil, že projekty by pak musely být předloženy, schváleny a podepsány během pouhého čtvrt roku. Jen doba mezi schválením projektu a podepáním finálních smluv si ale může při současné praxi na českých ministerstvech vyžádat i několik měsíců.

EK podle MMR stále tlačí na to, aby se český NSRR přepracoval, zejména co do počtu operačních programů a architektury. To však podle ministerstva není možné, protože by došlo k minimálně ročnímu zpoždění v čerpání finančních prostředků z fondů EU.

"Na této skutečnosti nelze nic změnit ani v současné době. Je právem členské země ve smyslu legislativy Evropského společenství předložit NSRR v té podobě, kterou považuje za vhodnou. Úlohou v rámci vyjednávání bylo nalézt takové nástroje a formy, které by odpovídaly požadavkům vyplývajícím z legislativy ES. Dopis komisařky Hübnerové nechápeme proto jinak než jako upozornění, že EK při ukončení jednání o NSRR nezměnila svůj postoj. Česká strana tento postoj vnímá," uvedlo včera MMR v tiskové zprávě.