Devět europoslanců z nových členských zemí poslalo ministrům financí Evropské unie dopis, v němž je vyzvali, aby se otázkou na nejbližším jednání zabývali.

Dopis dostanou i další představitelé unie, ale jakoukoliv změnu lze čekat jen velmi těžko. Evropská centrální banka (ECB) i Evropská komise několikrát daly najevo, že o změně inflačního kritéria "nemůže být řeč". Jeho nesplnění o zanedbatelné číslo dokonce zabránilo vstupu Litvy do eurozóny.

Mezi konvergenční kritéria kromě inflace patří i dluh, který nepřesahuje 60 procent HDP a také schodek rozpočtu dva roky před přijetím eura nepřesáhne tři procenta HDP.

EU se v souvislosti se Slovenskem obává, že nízké číslo je pouze krátkodobou záležitostí. Guvernér NBS Ivan Šramko však po zveřejnění zprávy obavy z možných problémů s udržením inflace na nízké úrovni odmítl. "Konkrétní obava nikdy nebyla vyslovena. To, co stále vyjadřují, je upozornění na to, že kritérium není potřebné jen splnit, ale udržitelně ho plnit," řekl Šramko.

ČR se euro podle nynějšího plánu chystá přijmout v roce 1212. Ambiciózní plány předchozí vlády přijmout euro v roce 2010 vzaly za své. ČR nesplňuje podmínku schodku veřejných financí.