"Pozice podniku ve vztahu k obchodním partnerům se exekucí velmi ztížila," řekl Porkert. Za hlavní důvody konkurzu označil nekalou konkurenci kopírovaných výrobků z Číny, ztráty ze sílícího kurzu koruny a radikální vzestup cen kovových materiálů.

Loni firmě klesly tržby na asi 120 miliónů korun z předloňských 209 miliónů korun. Firma podle Porkerta skončila loni ve ztrátě. Předloni podnik vykázal ztrátu 12,7 miliónu korun a závazky po lhůtě splatnosti ve výši 35,5 miliónu korun.

Firmu ničila levná konkurence z Číny

J.Porkert na počátku vyráběl běžnou litinu, rošty do kamen, kamna, pianové rámy, o něco později začal s ručními kuchyňskými mlýnky. Původním majitelům z rodiny Porkertů se podnik vrátil v roce 1992 v zuboženém stavu.

Když se firma vzpamatovala, dodávala výrobky do 90 zemí a vyvážela 80 procent produkce. Ztráty jí však způsobily méně kvalitní, zato ale levnější mlýnky z Číny.

"Během svého trvání postihlo firmu několik osudových katastrof, ze kterých se vždy vzpamatovala. Rovněž následky poslední povodně v r. 1998 se nám podařilo úspěšně překonat a pokračovat v rozsáhlé modernizaci. Do 21. století vstupujeme s optimismem a věříme, že pracně nabytá tradice kvalitních výrobků bude zárukou dalšího rozvoje firmy," hlásají ještě optimisticky neaktualizované internetové stránký firmy.

Další osud společnosti bude podle Porkerta záležet na správci konkurzní podstaty, který ve firmě již od ledna působil jako exekuční správce.