Trend stále se snižujícího objemu úvěrů směřujících od českých bank k živnostníkům už skončil, míní šéf komerčního bankovnictví GE Capital Bank (GECB) Jan Rollo.

"Ke konci letošního roku by objem těchto úvěrů mohl stoupnout o 15 až 20 procent," prohlásil na čtvrtečním setkání s novináři. Celkový objem úvěrů živnostníkům klesal od roku 1995. Tehdy dosáhl na konci roku 66,3 miliard korun. Ke konci roku 2002 však již šlo jen o 20,9 miliard.

Ke konci května letošního roku však stav úvěrů poskytnutých bankami živnostníkům dosáhl objemu 21,6 miliard. Tento drobný nárůst vnímá GECB jako počátek obratu k lepšímu.

Méně peněz, ale rychle

"Očekávám, že pozitivní trend ve vývoji objemu úvěrů živnostníkům ze začátku tohoto roku bude pokračovat i v příštím roce. Úvěry pro živnostníky či malé a střední firmy vyžadují od banky jiný přístup než úvěry velkým korporacím. Podle našich zkušeností mají živnostníci nejčastěji zájem o úvěry v řádech několika set tisíc korun. Nepotřebují tedy velké částky, ale úvěr chtějí získat rychle a jednoduše, bez zbytečné administrativy," prohlásil Rollo.

Podle výzkumu GECB má největší část živnostníků zájem o kontokorent v objemu do 100 tisíc Kč - s tímto úvěrem by bylo spokojeno 80 % dotázaných. Doba, kterou jsou ochotni akceptovat pro jeho vyřízení, jsou tři dny - tato doba by vyhovovala rovněž 80 % dotázaných. Například pět dní je ochotno akceptovat již jen polovina dotázaných.

V roce 2000 dosáhl objem úvěrů poskytnutých GE Capital Bank živnostníkům výše 0,7 mld. Kč, což představovalo 2,6% podíl na trhu. Ke konci května letošního roku šlo o 2,4 mld. Kč, podíl GE Capital Bank na tomto segmentu trhu se tak zvýšil na 11,1 %.