Maďarsko na tom bude podle Bruselu nejhůř - jeho deficit má dosáhnout téměř pěti procenty. U Česka se předpokládá deficit 3,6 procenta.

Rozsáhlá zpráva komise také podobně jako loni na podzim zařazuje ČR spolu s Řeckem, Kyprem, Maďarskem, Portugalskem a Slovinskem mezi šest zemí s vysokým rizikem vývoje veřejných financí.

Kalousek: Kritiku si zasloužíme

Hodnocení EU je podle ministra financí Miroslava Kalouska oprávněné. Jak dodal, současný stav způsobila neodůvodněná fiskální expanze v období pozitivního ekonomického vývoje. "Důvod těchto trendů je jediný: politická neodpovědnost," zdůraznil. Vládou schválený reformní balík dle Kalouska směřuje do zásadních míst kritiky EU, a pokud bude sněmovnou přijat, je možné sestavit státní rozpočet s deficitem tří procent HDP.

Není to poprvé, co si Brusel vzal Česko kvůli jeho hospodaření na mušku. Koncem května komisař pro hospodářské a měnové otázky Joaquín Almunia vyjádřil v hodnocení konvergenčního programu ČR nad vývojem českých veřejných financí politování.

"Lituji, že aktualizovaný konvergenční program odsouvá nápravu nadměrného schodku českých veřejných financí nejméně o jeden rok, přestože se deficit dostal již v roce 2006 pod tříprocentní hranici," uvedl Almunia. Za současný vývoj může podle něj letošní náhlý nárůst výdajů, který nebyl vyvážen žádnými protiopatřeními.