Průměrná měsíční nominální mzda v dubnu byla 20 414 Kč a meziročně vzrostla o 8,8 procenta. Průměrná hodinová mzda byla 145,6 Kč a zvýšila se o 6,8 procenta. Produktivita práce v průmyslu vzrostla o 10,8 procenta, hodinová produktivita byla vyšší o 9,5 procenta.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu meziročně zvýšil o 2,5 procenta, firmy tak zaměstnaly více než 28 tisíc nových pracovníků. Nejvíce jich nově přijaly v produkci pryžových a plastových výrobků, ve výrobě elektrických a optických přístrojů a ve strojírenském průmyslu. Stejně jako v březnu se propouštělo v textilním průmyslu a těžbě energetických surovin.

Nové zakázky průmyslových podniků ve vybraných odvětvích v dubnu dosáhly 149,6 miliardy korun v běžných cenách. Z toho na zakázky ze zahraničí připadalo 97,1 miliardy korun. Meziroční přírůstek nových zakázek činil stejně jako v březnu 6,3 procenta, objednávky ze zahraničí se zvýšily o 13,6 procenta.

V 27 zemích EU vzrostl březnový index průmyslové produkce po očištění od vlivu počtu pracovních dnů podle Eurostatu meziročně o 3,9 procenta. Z členských států, za které byly údaje dostupné, se nejvíce zvýšil v Polsku o 13,6 procenta, na Slovensku o 12,6 procenta a ve Slovinsku o 11,5 procenta. Nejvíce, o 8,5 procenta, klesl v Lotyšsku.