Na pokrytí veřejných rozpočtů lidé letos pracovali 161 dní. Do tohoto čísla se započítávají nejen daně z příjmů ale i sociální a zdravotní pojištění. Podle Liberálního institutu sem spadají všechny peníze, o jejichž použití rozhoduje stát.

Den daňové svobody je v České republice vyhlašován od roku 2000. Letošní rok je první, kdy došlo k snížení veřejných výdajů v poměru k hrubému domácímu produktu.

Na které datum připadal den daňové svobody  v ČR
rok datum
2000 6. června
2001 7. června
2002 11. června
2003 12. června
2004 15. června
2005 14. června
2006 14. června
2007 11. června
zdroj: Liberální institut

Například lidé na Slovensku mají den daňové svobody už 6. května. Naopak Němci musejí počkat až do pátku 15 června.

Výpočet Liberálního institutu vychází z odhadů Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Podle jejích údajů vydělávají na stát nejdéle Švédové - 201 dní. Těsně za nimi jsou Francouzi se 196 dny.

Kolik dnů vydělávají na stát některé země
Slovensko 125
Švýcarsko 130
USA 135
Norsko 154
Polsko 154
ČR 161
Německo 165
Velká Británie 166
Maďarsko 179
Rakousko 180
Francie 196
Švédsko 201
zdroj: Liberální institut