Hodnota zahraničního obchodu s padělaným zbožím v roce 2005 přesáhla výši hrubého domácího produktu 150 světových ekonomik ve stejném roce.

Při započtení zboží prodaného i vyrobeného ve stejné zemi by číslo mohlo být o několik stovek miliard dolarů vyšší. OECD podle zprávy zveřejněné na internetu do statistiky nezahrnula ani digitální produkty distribuované přes internet.

Hlavním regionem, ve kterém se prodává padělané zboží, je Asie a největším jednotlivým producentem je Čína.

V posledních letech se rozšiřuje škála prodávaného zboží od luxusních položek, jako jsou hodinky či značkové oblečení, až po položky, které mohou mít vliv na zdraví a bezpečnost, kam patří léky, nápoje a potraviny, zdravotnické zařízení, kosmetika, hračky, tabák a automobilové součástky.

Globálně jsou podle OECD největším problémem padělky elektrických součástek, potravin, nápojů a produktů pro domácnosti. Jednotlivé trhy mají však i svá specifika. Na Blízkém východě jsou největším problémem automobilové součástky, v Latinské Americe, Africe a Asii zase tabákové výrobky a v Evropě či Severní Americe léky.