Česko vyjednalo s EU kvótu pro masné krávy 90 300 kusů. Na tento počet zvířat lze tedy vyplácet přímou platbu. V příštím roce hodlá ministerstvo mezi zemědělce rozdělit objem 87 600 kusů. Loni bylo podporováno asi o sedm tisíc zvířat méně. Zbývající tři procenta do celkové kvóty tvoří národní rezervu.

Při splnění všech podmínek bude ministerstvo na masnou krávu chovanou v horských oblastech vyplácet plnou podporu. V ostatních méně příznivých oblastech budou dotace poměrně kráceny. V produkčních oblastech ministerstvo podporu krav bez tržní produkce mléka nepředpokládá.

Vše záleží na konečném rozpočtu

U ovcí a masných koz mají být v příštím roce rozděleny podpory pro přibližně 64 700 kusů. Zbývající tři procenta do kvóty 66 733 kusů vyjednané s EU opět zůstanou jako národní rezerva. Loni ministerstvo vyplatilo podpory pro 61 000 ovcí a beranů.

Výše podpor na masné krávy, ovce i kozy bude záviset na tom, kolik peněz bude mít nakonec ministerstvo zemědělství příští rok ve svém rozpočtu na dorovnání přímých plateb.

Z unijních zdrojů dostanou čeští zemědělci v prvním roce po vstupu čtvrtinu toho, co kolegové v EU. Stát pak podle vyjednaných podmínek může dotace dorovnat až na 55 procent.