"Alokace povolenek pro ČEZ odpovídá skutečnému objemu vypuštěných emisí v loňském roce, nepočítá s růstem" uvedl Svoboda.

ČEZ se podle něho jako jeden z mála subjektů zasazuje o snižování emisí oxidů uhličitého.

"Podařilo se nám vylepšit emisní faktor z 0,58 tuny/MWh v roce 2004 na 0,55 t/MWh v následujícím roce. Letos jsme představili další konkrétní kroky v Akčním plánu snižování emisí CO2 do roku 2020. Současná alokace nás za tyto aktivity tak spíše trestá," dodal Svoboda. Skupina ČEZ plánuje do roku 2020 ztrojnásobit výrobu z obnovitelných zdrojů energie (OZE).