Zařízení produkující pod 50 tisíc tun ročně dostanou o osm procent více povolenek, než kolik činil průměr skutečných emisí CO2 za roky 2005-06. Takových zařízení je v Česku 303. Ostatní obdrží ve srovnání se zmíněným průměrem o 1,73 procenta povolenek více. Ty, které nespotřebují, mohou podniky prodat.

Alokační plán se týká 399 zařízení, která se na celkových emisích CO2 podílejí přibližně 65 procenty. O zbytek se postarají doprava a domácnosti.

Pro nové zdroje je připravena rezerva 1,29 miliónu tun emisních povolenek ročně. Ty budou podle ministerského návrhu rozděleny prostřednictvím aukce.

Česko žádalo Brusel o 101,9 miliónu povolenek po jedné tuně, Evropská komise ale snížila příděl na 86,8 miliónu. Ačkoli se vláda kvůli tomu rozhodla komisi zažalovat, zveřejněný plán vychází ze zkráceného návrhu. Soud může trvat i dva roky. Při přípravě alokačního plánu MŽP vycházelo z množství vypuštěných emisí v posledních třech letech.

V roce 2006 vyprodukovaly české podniky 83,7 miliónu tun emisí, o rok dříve 82,5 miliónu. Ani v jednom roce tak jako celek nevyčerpaly Bruselem schválený příděl povolenek.