"Dluhy se mají platit a stát musí jít příkladem. Celkem je nutné uspokojit 5500 věřitelů. Jde přitom o malé a střední firmy," řekl novinářům ministr dopravy Milan Šimonovský.

Konsolidační agentura převezme dluh bývalých ČD až do výše 9,5 miliardy korun. Tyto závazky přitom už k letošnímu 1. lednu přešly z drah na novou státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), což notně komplikuje její činnost.

Objekty obstaveny exekučním výměrem

Vymáháním pohledávek věřitelé pověřili vymahačské firmy. Majetek, jehož prodejem má SŽDC zmíněné závazky uhradit, je ale už od loňského prosince soudně obstaven. Důvodem byl více než miliardový dluh drah za neplacení zdravotního a sociálního pojištění.

Poté, kdy byly dluhy ČD převedeny na Správu železniční dopravní cesty, Česká správa sociálního zabezpečení obstavila také účty SŽDC. Současně se objevily stížnosti, že dráhy loni neoprávněně prodaly řadu drážních domků, přestože tyto objekty byly obstaveny exekučním výměrem. Lidé za domky zaplatili, ale nemohli provést vklad do katastru nemovitostí.

Odborové sdružení železničářů (OSŽ) letos v únoru dokonce podalo na bývalé vedení státní organizace ČD trestní oznámení. Dráhy totiž podle předsedy OSŽ Jaromíra Duška prodaly odborářům dvaadvacet rekreačních objektů, i když věděly, že majetek je kvůli návrhu na konkurs ČD zablokován a nebudou ho moci zapsat v katastru nemovitostí.

Začne se zřejmě až v příštím roce

Možnost zmíněné problémy vyřešit otevřela až v minulém týdnu vláda. Převedením závazků na konsolidační agenturu se SŽDC zbaví plomb na svém majetku, které jí brání s ním nakládat. Jeho část v účetní hodnotě přes tři miliardy korun pak bude SŽDC moci prodat. Uspokojit věřitele Českých drah rozprodejem majetku navrhovali už v roce 2001 tehdejší ministři Jaromír Schling a Jiří Rusnok.

Prodán měl být majetek spravovaný ČD v účetní hodnotě 2,45 miliardy korun, který dráhy nutně nepotřebovaly k provozování dopravy. Pozemky a skladovací prostory na pražských nádražích, lukrativní budovy v pražském centru, některé nemovitosti patřící železničnímu zdravotnictví, rekreační tábory a rehabilitační střediska, mateřské školy, byty, opravárenské dílny i dvě regionální železniční tratě.

Dráhy přitom už předtím předaly do privatizace majetek v zůstatkové hodnotě 6,376 miliardy korun. Z jeho prodeje ale od Fondu národního majetku (FNM) dostaly pouhých 320 miliónů. "Zkušenosti máme takové, že se objekty ČD prodávají za zlomek ceny a z tohoto zlomku se jen zlomeček objeví zpět na drahách," řekl tehdy Právu místopředseda OSŽ Jiří Kratochvíl. Šimonovský nyní ujišťuje, že taková praxe se už nebude opakovat. "Výnos z prodeje bude předán České konsolidační agentuře.

Letos se však s prodejem asi nezačne. Po odblokování majetku bude nejprve nutné vše pečlivě zdokumetovat. Jde o statisíce položek, na jejichž inventarizaci byl vytvořen speciální tým. Potrvá mu to zhruba půl roku a poté budou na prodej majetku vyhlašovány veřejné soutěže," informoval ministr.

ČD rovněž věřitelem

Bývalá státní organizace České dráhy dlužila podle ČTK koncem loňského roku 7,6 miliardy korun z obchodního styku a dalších 8,4 miliardy státním institucím, tedy celkem šestnáct miliard korun.

České dráhy však byly i věřitelem, vždyť jejich dodavatelé jim po lhůtě splatnosti dodnes neuhradili 3,3 miliardy korun. A dlužníkem je i stát, který drahám za veřejnou dopravu, kterou si u nich v minulých dvou letech objednal, nezaplatil 6,8 miliardy Kč.

Vláda rozhodla, že Česká konsolidační agentura postupně splatí SŽDC do konce roku 2006 zmíněné pohledávky ČD z obchodního styku. Závazky drah, které vyplynuly z úhrady splátek garantovaných úvěrů v objemu 6,6 miliardy korun, budou zase kompenzovány pohledávkami ze zmíněných smluv mezi státem a ČD o zajištění dopravní obslužnosti.