ČEZ při zpětném odkupu vlastních akcií podle Kříže dosud využívala vnitřní finanční zdroje. "S úspěšným postupem nákupu akcií však nastává potřeba zapojit do procesu také externí zdroje financování," uvedl Kříž.

O nákupu vlastních akcií až do deseti procent základního kapitálu rozhodla valná hromada ČEZ v závěru dubna. K 21. dubnu ČEZ na pražské a varšavské burze vykoupil už 3,27 miliónu vlastních akcií. Pokud by výkup pokračoval stejným tempem jako doposud, vykoupí ČEZ deset procent akcií za 12 měsíců.

Zpětný odkup akcií zahájil ČEZ v době, kdy vláda připravuje prodej sedmiprocentního podílu akcií prostřednictvím kapitálového trhu. Vláda nyní vlastní 67,6 procenta akcií společnosti ČEZ. Získané prostředky mají přijít do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, kde na letošek schází přes 30 miliard korun.

ČEZ je nejziskovější tuzemskou společností. Loni hospodařil s konsolidovaným čistým ziskem 28,8 miliardy korun a letos vedení společnosti očekává nárůst zisku o 22 procent na 35,1 miliardy korun.