Platit DPH musí každá firma nebo podnikatel, jejichž  roční obrat překonal milión korun. Daň se platí měsíčně nebo čtvrtletně v závislosti na výši obratu. Měsíční daňovou povinnost mají firmy s obratem vyšším než deset miliónů korun. Podle statistik MF je počet měsíčních plátců DPH stabilizovaný a pohybuje se již poslední rok kolem 100 tisíc.

Stát inkasoval na DPH od ledna do konce dubna na dani z přidané hodnoty 61,9 miliardy korun, což znamenalo v meziročním srovnání růst o 5,6 miliardy korun. Za celý loňský rok stát na DPH vybral téměř 154 miliard.

Dani z přidané hodnoty podléhá naprostá většina zboží. Základní sazba daně je v ČR stanovena na 19 procent a snížená sazba je pět procent. Vláda ovšem schválila v rámci stabilizace veřejných rozpočtů zvýšení snížené sazby na devět procent. Pokud návrh projde parlamentem, měla by tato sazba platit od příštího roku.

Do snížené sazby jsou zařazeny například potraviny, léky, tiskoviny, hromadná pravidelná osobní doprava, pohřební služby, vodné a stočné, kulturní činnosti, ubytovací služby, stavební práce pro účely bydlení i pro sociální výstavbu a dodávky tepla.

Daň z přidané hodnoty ve vybraných státech (v %)
Stát Základní sazba Snížená sazba
Česko 19   5 
Slovensko 19 10
Chorvatsko 22 10
Německo 19   7 
Maďarsko 20   5 
Polsko 20   7 
Rakousko 20 10
Itálie 20 10
Francie 19,6   5,5
Nizozemí 19   6 
zdroj: KPMG

Podle MF jsou rizikovým zbožím pro daňové úniky stejně jako v celé EU mobilní telefony, počítačové součástky nebo kovový i nekovový odpad.

Kromě podvodů v rámci EU eviduje MF často daňové úniky v oblasti poskytování reklamních či marketingových služeb. Konkrétně jde například o nadhodnocování poskytnutých služeb, kde jde o daňový únik na přímých daních i DPH.

MF se rovněž stále setkává s případy neoprávněného uplatnění odpočtů daně, kdy zboží nebo služby byly využity pro soukromou spotřebu, nebo byl uplatněn odpočet na základě daňového dokladu od neplátce daně. "Rovněž jsou známy případy snižování příjmů například krácením deklarovaného DPH na výstupu či neoprávněným použitím nižší sazby," informoval úřad.