Deficit běžného účtu podle ČNB ovlivnil schodek bilance běžných převodů a bilance výnosů. V něm je zachycen převod prostředků ve prospěch společnosti CME z účtu vlády v zahraničí po vyhlášení výsledků arbitráže, uvádí.

Příliv zdrojů na finančním účtu dosáhl 11,7 miliardy Kč. Největší položkou byly podle centrální banky finanční operace vlády, které zachycují druhou část transakce spojené s výsledkem arbitráže CME vůči ČR, inkaso z vládních pohledávek a čerpání úvěrů od Evropské investiční banky. Příliv přímých zahraničních investic v saldu dosáhl 11,5 miliardy Kč, z toho předpokládaná výše znovu investovaného zisku byla sedm miliard.

Tok portfoliových investic byl na rozdíl od předchozích měsíců přibližně vyrovnaný. V podnikovém sektoru byly v souladu se splátkovým kalendářem splaceny objemově velké, dříve čerpané finanční úvěry. Růst devizových rezerv ČNB po vyloučení kurzových rozdílů činil 6,2 miliardy korun.

Měnová báze vzrostla

Měnová báze České národní banky, která zahrnuje peněžní prostředky, jejichž vývoj může centrální banka bezprostředně ovlivňovat, se na konci června proti květnu zvýšila o 3,7 miliardy na 264,7 miliardy korun. Oběživo na konci června stouplo z květnových 232,1 na 236,6 miliardy. V meziročním srovnání se zvýšilo o 28,3 miliardy korun.

Centrální banky prostřednictvím měnové báze ovlivňují měnové agregáty. Báze zahrnuje hotovostní oběživo, což v případě ČR znamená i hotovostní rezervy v pokladnách, povinné minimální rezervy bank na účtech centrální banky a dobrovolné rezervy bank na účtech centrální banky.