Editační povinnost ukládá finančním úřadům informovat firmy o tom, jak si mají vykládat zákony a jaký je závazný výklad toho kterého daňového zákona. Až dosud úřady nejsou povinny firmám sdělit, jaký výklad zákona je správný.

Po zavedení editační povinnosti volají podnikatelé již dlouhou dobu. Nejvíc po ní touží ti menší, kteří si nemohou dovolit platit vlastního daňového poradce.

Komora: nešikanujte poctivé podnikatele

Zodpovědní daňoví poplatníci by měli být co nejméně obtěžováni státní správou, uvedl po jednání prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek. Naopak tzv. černí pasažéři, kteří platit daně nechtějí, by měli být podle něj postihováni co nejvíce. Drábek také žádá jasná pravidla metodiky kontrol daňových úřadů ve firmách. "Chceme, aby se kontroly věnovaly pouze zásadním záležitostem," dodal.

Podnikatel plnící řádně a zodpovědně své povinnosti vůči daňové správě bude zatěžován co nejméně a daňová správa se k němu bude chovat jako ke svému klientovi, shodli se zástupci komory a MF. Největší pozornost se prý bude věnovat těm, kteří se k dani nepřihlásili, přesto podnikají a představují tak riziko pro veřejné rozpočty a pověst podnikatelského stavu.