Vyplývá to ze studie Trade Business Barometer (TBB) společnosti GfK Praha, která shromažďuje názory vrcholového managementu a podnikatelů (Decision Makers) zodvětví obchodu a sektoru cestovního ruchu (ubytování a pohostinství).

Hospodářská situace se vnadcházejícím čtvrtletí podle třetiny dotázaných nezmění nebo bude mírně kolísat. Při zahájení výzkumu v září 2000 očekávalo zlepšení hospodářské situace 46 procent respondentů. Nyní zlepšení očekává pouze 27 procent respondentů.

Zhruba třetina dotázaných očekává nárůst obratu do pěti procentních bodů, nárůstu o pět deset procent pak pouhá desetina.

Přitom ještě ve druhém čtvrtletí tohoto roku byla hospodářská situace podle mínění Decision Makers daleko příznivější, než tomu bylo z počátku roku. Odpovídají tomu i výsledky vývoje vodvětví zveřejněné ČSÚ.

Celkem 26procent dotázaných podnikatelů a manažerů ze sledovaného odvětví podnikání označilo stávající hospodářskou situaci za mírně se zlepšující, 37procent pak za neměnnou.

Studie TBB shromažďuje názory vrcholového managementu a podnikatelů z odvětví obchodu a cestovního ruchu. Průzkum, který dodává podklady pro studii, probíhá ve vlnách od září 2000.

Na dotaz "Které změny plánujete nebo očekáváte během následujících 3 měsíců?", odpovědělo téměř 40% respondentů, že prioritou je stále rozšiřování nabídky či sortimentu. Změna sídla společnosti či předmětu činnosti je vplánu jen zřídka. Voblasti investic se management zaměřuje na profesionalitu svých zaměstnanců. Chystá se investovat především do růstu kvalifikace svých zaměstnanců (50%), což již odpovídá jeho dlouhodobějším cílům.

Neméně management plánuje zvýšit prostředky směřující do nových produktů nebo služeb. Akvizici jiné obchodní společnosti či spojení připravuje 15 procent dotázaných podnikatelů a manažerů. Kapitálový vstup jiné společnosti očekává celkem 7% podniků.