"Po požití může dojít k podráždění zažívacího traktu, k dušnosti, u citlivých jedinců, zejména dětí a starších lidí, může způsobovat alergické reakce či zhoršovat zdravotní stav alergiků. Formaldehyd může také poškozovat centrální nervovou soustavu, játra a ledviny," upozornil hlavní hygienik ČR Michael Vít.

Dovozcem a distributorem nebezpečného výrobku bylo Tesco. To po vyrozumění od hygieniků začalo misku ihned stahovat z pultů svých prodejen.