Necelá třetina obyvatel má pak pocit, že jejich domácnost je chudá a z toho čtyři procenta ji dokonce označila za velmi chudou. Naproti tomu pět procent lidí se domnívá, že žijí ve spíš bohaté domácnosti. Přitom podíl osob, které svou domácnost označili za velmi bohatou, nedosahuje ani jednoho procenta.

Jako bohatou vidí svou domácnost častěji osoby ve věku 30-44 let (9 %), vysokoškoláci (14 %), osoby samostatně výdělečně činné (12 %), vedoucí zaměstnanci (11 %) a voliči ODS (12 %).

Naproti tomu jako chudou označují svoji domácnost častěji Češi starší 60 let (47 %), lidé se základním či neúplným vzděláním (46 %), nepracující důchodci (49 %), nezaměstnaní (70 %), nekvalifikovaní dělníci (57 %) a lidé, kteří by volili KSČM (60 %).

Nejvíce rodinám chybí peníze na zařízení bytu

Dotázaným bylo dále předloženo v průzkumu osm komodit. U každé z nich se měli respondenti vyjadřovat, zda na ně mají či nemají z rodinného rozpočtu dostatek prostředků. Z nich vyplývá, že na ploše pěti let, kdy CVVM tento průzkum uskutečňuje, se situace rodin příliš rapidně nemění.

Nedostatek peněz na jednotlivé položky (v %)
5/2002 7/2005 4/2007
zařízení bytu, spotřebiče 62 57 57
kultura, sport, rekreace 59 56 54
bydlení, voda, energie 47 46 47
oblečení, obuv 43 39 39
zdravotní péče, léky 31 40 36
drogistické zboží 26 27 22
vzdělání, učební pomůcky 30 30 21
potraviny 19 18 16
Zdroj: CVVM

Průzkum agentury CVVM se uskutečnil v dubnu a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek více než tisíce obyvatel starších 15 let.