"Relativně nejméně ochoty projevují lidé v případě stěhování za prací," říkají autoři výzkumu. Podle nich jsou ochotny přestěhovat se za prací zhruba dvě pětiny ekonomicky aktivních obyvatel (41 %).

Názory se nemění

Názory občanů na řešení nezaměstnanosti se za posledních šest let významně nezměnily. V roce 2001 bylo ochotno pracovat mimo obor jen o dvě procenta dotázaných více (87 %) než v současnosti a procento lidí ochotných vzít hůře placené místo bylo v roce 2001 stejné jako dnes.

Trochu jinou strategii udržení si místa volí ženy proti mužům. Ženy jsou znatelně méně ochotny stěhovat se za prací do jiného města v jiném kraji. Tuto variantu preferuje 47 % mužů, ale jen 36 % žen. Ty raději volí nižší finanční ohodnocení.

Za méně peněz by bylo ochotno pracovat 73 procent žen, mužů 67 procent. Jen minimum žen - 5 procent - variantu práce za nižší mzdu zcela odmítá. Mužů, kteří jsou jednoznačně proti, je 11 procent. Naopak ochota pracovat mimo svůj obor je u obou pohlaví zhruba stejná.

Názory podle věku se rozcházejí především v úvahách o stěhování za prací. Mladí lidé jsou mnohem svolnější přestěhovat se za prací než starší lidé. Ochota ke stěhování se zvyšujícím se věkem klesá.

Ochotno se přestěhovat je 58 procent lidí ve věku 18 až 29 let. Z lidí od 30 do 44 let už je to jen 41 procent a ve věkové kategorii 45 až 59 let by se přestěhovalo 30 procent lidí. "Nicméně, jak je vidět, i v nejstarší věkové skupině je přibližně třetina lidí ochotna přesunout se za prací do jiného kraje," dodávají autoři výzkumu.