Nejméně lidí souhlasí se zvýšením daně z přidané hodnoty a dalším zvyšováním věku odchodu do důchodu. Čtvrtina lidí souhlasí s částečnou úhradou zdravotní péče a s jednotnou sazbou daně z příjmu. Dvě pětiny by souhlasily s částečnou úhradou vysokoškolského vzdělání a s povinným penzijním připojištěním. Největší podporu získal záměr zpřísnit podmínky pro nárok na sociální dávky.

Očekávání spojená s reformou nejvíce souvisí s politickou orientací občanů. Největší obavy mají příznivci KSČM a ČSSD, naopak mnohem optimističtější jsou stoupenci ODS. Svou roli v pohledu na chystané změny má i vzdělání, příjmy či ekonomická aktivita respondentů.

"Je zcela pochopitelné, že o něco vyšší obavy ze zhoršení celkové životní situace mají lidé ekonomicky neaktivní, zejména důchodci, lidé z domácností s nízkými příjmy a lidé se základním vzděláním," uvedli sociologové.

Zveřejnění návrhu reformy zaznamenalo 82 procenta, obyvatel, podrobně se s ním seznámila ale jen necelá desetina z nich. Tři čtvrtiny dotázaných připustily, že o reformě mají nanejvýš základní informace.