Teorii pozitivního vlivu nezaměstnanosti zastávají častěji ti dotázaní, kteří se jí sami nebojí, převážně příznivci ODS, Strany zelených a dobře materiálně zajištění respondenti.

Vnímání určité míry nezaměstnanosti jako pozitivního jevu ale mírně oslabuje. "Nejvíce lidí chápalo nezaměstnanost jako jev, který vede k tomu, že si lidé více váží práce, na počátku 90. let (rok 1993 - 82 procent), od té doby jejich podíl klesal až na nynějších 62 procent," uvádí STEM.

Povinnost státu najít lidem nové místo žádají hlavně lidé starší 60 let, se základním vzděláním, příznivci KSČM, ČSSD, lidé špatně materiálně zajištění a ti, kteří se obávají ztráty zaměstnání.

Mírně převažující část populace se domnívá, že většina nezaměstnaných jsou lidé bez skutečného zájmu o práci. Toto poměrně kritické mínění zaznívá častěji od lidí s vysokoškolským vzděláním, od stoupenců vládní ODS a od občanů s dobrým materiálním standardem.