"Odlišná metodika zjišťování se promítla do rozdílu mezi výší obecné míry nezaměstnanosti (ILO) a míry registrované nezaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí, ale tendence vývoje obou měr byla obdobná," uvedl ČSÚ.

Osmiletým minimem ojedinělé výsledky nekončí: počet nezaměstnaných se podle metodiky ILO snížil meziročně o 102 900 na 311 200 tisíce osob, což je nejnižší úroveň od třetího čtvrtletí 1998.

Celkem mělo práci 4,865 miliónu lidí, což je proti stejnému období minulého roku o 79,7 tisíce osob více. Zaměstnanost tak byla na nejvyšší úrovni od třetího čtvrtletí 1998.

Stínem příznivého vývoje je skutečnost, že počet dlouhodobě nezaměstnaných sice klesl o 48,4 tisíce lidí, ale jejich podíl přesahuje polovinu všech nezaměstnaných a činí 54,5 procenta.