"U zbývajících žadatelů o vrácení přeplatku shledal příslušný finanční úřad nedostatky, pro které může být lhůta pro vrácení přeplatku prodloužena na nezbytně nutnou dobu za účelem jejich odstranění. Je proto nutné upozornit, že v této fázi průběh daňového řízení a zvláště jeho úspěšné ukončení záleží v plné míře na spolupráci poplatníka s příslušným finančním úřadem," oznámilo ve čtvrtek na svých internetových stránkách Ministerstvo financí.

K 28. dubnu zpracovaly finanční úřady přes 1,5 miliónu daňových přiznání, z toho společné zdanění manželů tvořilo 822 tisíc přiznání. V meziročním srovnání jde o 30procentní nárůst.