"Podnikatelská sféra je jednoznačně zklamána," zhodnotila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR návrh reformy ve stanovisku zaslaném Novinkám.

Podnikatelé se v souvislosti s úpravou daní fyzických osob těšili, že reforma zaktivizuje zejména tzv. střední vrstvu. "U ní lze předpokládat solidní kvalifikační strukturu, silnou sociální odpovědnost, loajalitu a zájem o práci. Výsledky daňových úprav jsou ale u této skupiny nulové, čímž fakticky dojde k nežádoucí nivelizaci mezi středními a nižšími příjmovými skupinami, resp. mezi kvalifikovanou a méně či nekvalifikovanou prací," tvrdí živnostníci.

Reformní návrh předpokládá snížení daně z příjmu právnických osob během několika let z 24 na 19 procent a daně z příjmu fyzických osob na 15 procent. Na tom budou nejvíc profitovat vysokopříjmové skupiny. Nejméně na změně vydělají lidé se středními příjmy.

To nedávno v rozhovoru pro časopis Týden přiznal i premiér Mirek Topolánek. "Na reformě vydělají nejchudší a sníží se restrikce pro nejvyšší příjmové skupiny, které už nebudou tak nemorálně zdaňovány, jako byly. Ano, relativně nejméně vydělá střední vrstva. Ale ta už přece vydělala dříve na společném zdanění manželů, které pomohlo především jí. Střední třída tedy musí sčítat, ona už má vyděláno, má předplaceno," řekl premiér.

Bojují za stravenky

Podnikatelům se také nelíbí navrhované zrušení daňové uznatelnosti nákladů na stravenky. "Předpoklad, že disponibilní prostředky jsou levnější než mzdové prostředky zatížené odvody na sociální a zdravotní pojištění je, vzhledem k administrativním nárokům na evidenci, spíše fikcí. Z hlediska zaměstnavatelů jde zcela jednoznačně o zvýšení daňové zátěže a tím i o zhoršení podnikatelského prostředí," obávají se drobní podnikatelé.

Reforma v podobě, jak byla představena, jsou podle nich pouhé opatrné kroky, které představují "přesuny" váhy jednotlivých daní. "Tato opatrnost u nás vyvolává obavy, že reformní kroky znehodnotí další úpravy základu daně a zvyšování jiných daní a odvodů v takovém rozsahu, že reálně vzroste složená daňová kvóta. To povede ke zvyšování nákladů podnikatelů a zvyšování administrativní náročnosti," stojí ve stanovisku.