Jak Novinkám oznámila Ladislava Hadravová z České spořitelny, akcionáři také zvolili nové členy dozorčí rady - do ní usednou Heinz Kessler, Johannes Kinski, Péter Kisbenedek a Andreas Klingen. Valná hromada rovněž schválila úpravy stanov, které se týkají změny v počtu členů představenstva z osmi na sedm či upřesnění jednání zaměstnanců za společnost, jak to vyžadují potřeby společnosti.

Česká spořitelna je podle počtu klientů největší tuzemskou bankou. Čistý nekonsolidovaný zisk banky loni stoupl na 8,9 miliardy korun.