"Programové prohlášení vlády predikuje závazek snižování počtu pracovníků ve státní správě o tři procenta. Ti, kteří jsou vykazováni jako pracovníci státní správy, tvoří přibližně sto tisíc z celkové základny 459 tisíc zaměstnanců. Pokles o tři procenta, což je závazek z programového prohlášení vlády, se týká pouze těchto 100 tisíc zaměstnanců," vysvětluje Jakob.

Jak dodal, "žádné rozhodnutí vlády nestanovilo povinnost propustit jediného učitele, hasiče či policistu". O případném odchodu zaměstnanců by měla rozhodnout jednotlivá ministerstva.

Na mzdy dostane celá rozpočtová sféra platí meziročně o 1,5 procenta více. Skutečný platový nárůst pak podle Jakoba bude záležet na personální politice jednotlivých resortů. "Logicky platí: čím méně budeme zaměstnávat pracovníků, tím lépe je budeme platit. A naopak."

Spekulace o propuštění až čtyř desítek tisíc pracovníků vyvolala nejasná vyjádření, z nichž nevyplývalo, zda se jedná o seškrtání míst v celém veřejném sektoru, či pouze ve státní správě.

Některá ministerstva už mají jasno, kolik lidí propustí

Ministerstvo vnitra sníží do konce roku počet zaměstnanců o 13,7 %. Snížení se nebude týkat Hasičského záchranného sboru a Policie ČR. Ústřední orgán ministerstva sníží počet pracovníků o 326 zaměstnanců na 2051 lidí.

"Ministerstvo vnitra zcela splní usnesení vlády k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010 ročně o 3 %," upřesnila tisková mluvčí ministerstva Jana Malíková.

Ministryně školství Dana Kuchtová (SZ) uvedla, že propouštění zaměstnanců v resortu ministerstva školství by do roku 2010 mělo zasáhnout řádově stovky, nejvýše asi tisíc úředníků. Ujistila, že masové propouštění učitelů neproběhne.