O rok později počítá vládní plán s výdaji 918,5 miliardy korun a v roce 2006 dokonce s 938 miliardami korun. To jsou schválené rozpočtové rámce, které již nelze měnit. Přesuny mezi jednotlivými resorty budou možné, ovšem pouze v mezích schváleného rozpočtového rámce.

Rámec rozpočtu se už nezmění

Maximální výše schodku státního rozpočtu přitom v rámci resortů má činit v příštím roce 83 miliardy korun (se započtením ztráty České konsolidační agentury 118 miliard korun)., v dalším roce 75 miliardy korun (resp. 117 miliardy), v roce 2006 pak 60 miliard korun (resp. 87 miliardy).

Ve srovnání s letošním rokem by se v příštím roce nejvíc měly snížit výdaje státních finančních prostředků v takových resortech, jako je obrana (zhruba 52 ku 50 miliardám korun), školství (asi 90 ku 89 miliardám korun), kultura (asi 6 ku 5 miliardám korun) a zdravotnictví (10 ku necelým 9 miliardám korun). Naopak nejvíc si má přilepšit zemědělství (14 ku 23 miliardám korun) a doprava (9 ku 13, 5 miliardám korun).

Hrad si možná polepší

Zajímavou oblastí jsou výdaje Kanceláře prezidenta republiky, kde Václav Klaus před pěti lety utahoval opasek, ve své nové roli ovšem dostane od státního rozpočtu ne redukci, ale zvýšení výdajů. Stejně tak Úřad vlády. "Nárůsty výdajů pro prezidentskou kancelář a úřad vlády jsou velice mírné a neodpovídají požadavkům," řekl mluvčí ministerstva financí Jaroslav Dědič.

Upozornil, že většina kapitol byla pro příští rok navýšena o 2,5 až 3 procenta. Hrad i úřad vlády přitom dosáhly navýšení peněz na své výdaje právě na úrovni třech procent, což v absolutním objemu ale představuje u prezidentské kanceláře 9 a u úřadu vlády 15 miliónů korun.

"Přestože se snažíme šetřit, celkově porostou výdaje rozpočtu v příštím roce o 50 miliard korun, je to zcela přirozené. Výdaje na Hrad přitom především pomohu kulturní památce, u vlády jde mimo jiné o mzdy a údržbu," upozornil Dědič.

V absolutních číslech například vláda rozhodla v příštím roce vydat o dvě miliardy více na vědu, která je přitom podle všech komentářů rozpočtovou reformou bita. Vedoucí Úřadu vlády Jana Gavlasová uvedla, že se jedná pouze o návrh ministerstva financí, ale zda jim bude nakonec přiklepnuto navíc 15 miliónů korun, není jisté. Pět miliónů korun se podle ní počítá na obnovu počítačové techniky. "Je to naprosto nutné, protože se začíná s předáváním vládních materiálů mezi resorty elektronickou poštou," uvedla.

Další peníze podle ní jsou potřebné na obnovu Lichtenštejnského paláce, který byl poškozen povodněmi. Náklady na provoz Úřadu vlády se podle Gavlasové budou postupně snižovat. Pro příští rok se počítá s 514,6 miliónu korun, v následném roce to už bude 512,2 miliónu a v roce 2006 mají dostat 492,8 miliónu korun.

S rozpočtem není spokojen ani Hrad

"Na prvním místě jde o rozvoj Hradu a památky. Na druhém místě aspoň snaha při zeštíhlení aparátu vyrovnat platy tak, jak jsou všude jinde a dostat se na úplně standardní úroveň. Nic víc není požadováno," řekl Právu šéf tiskového odboru prezidenta Petr Hájek. Hrad se podle něj bude snažit získat víc peněz, speciálně pokud jde o výstavbu a opravy památek.

Václav Klaus při nástupu do prezidentské funkce ohlásil, že chce zredukovat počet zaměstnanců Hradu. "Jde o to, že jsou lidé ve výpovědních lhůtách. Pokud se nepletu, je tam asi 21 výpovědí," poznamenal Hájek s tím, že na některých místech budou zaměstnanci nahrazeni novými, "ale celkový trend je, že se rozhodně aparát zeštíhlí".