Jde o základní principy nové právní úpravy daní z příjmů, v jejichž rámci chce ministr financí Bohuslav Sobotka od roku 2006 úplně zrušit dosavadní výhodnost leasingu, spočívající v tom, že podnikatel si může splátky odepsat z daní.

Kdo nepodniká, toho se to nedotkne

Lidí, kteří nepodnikají, ale pořizují si na leasing třeba osobní auto, by se takové opatření nemělo nijak dotknout, neboť snižování daňového základu se jich netýká.

Srovnání leasingových podmínek s podmínkami komerčních úvěrů však může tuto pro podnikatele výhodnou formu pořizování majetku zcela poslat ke dnu. Připouštějí to jak ekonomové, tak někteří ministři.

"Je třeba zajistit jednotné podmínky při různých formách pořízení majetku," argumentuje ovšem Sobotka. To se vůbec nelíbí jak ministrovi informatiky Vladimíru Mlynářovi (US-DEU), tak ministrovi průmyslu a obchodu Milanu Urbanovi (ČSSD).

Jak řekl Právu Mlynář, podnikatelé využívají leasingu k nákupu nejen aut, ale také strojů a dalšího vybavení včetně počítačů, neboť jim tato forma umožňuje poměrně často obnovovat svá zařízení. "Od počátku byl leasing nastaven tak, aby byl výhodnější. Pokud se jeho podmínky sjednotí s ostatními formami, např. úvěry, pak ztratí tato forma úplně smysl," prohlásil Mlynář.

Proti všem

Jeho názor sdílejí i zástupci Komory daňových poradců, Hospodářské komory i Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Ti všichni Sobotkovi jeho záměr vymlouvají.

"Zrušení finančního leasingu obecně povede ke zvýšení daňové zátěže podnikatelů a tím jim bude výrazně snížena konkurenceschopnost při vstupu do EU," tvrdí ve svých písemných připomínkách daňoví poradci.

Podle generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy Zdeňka Lišky by takový krok považoval za velké neštěstí, které by bylo namířeno proti rozvoji podnikání. "Pro malé a střední firmy by se velmi ztížily podmínky, neboť právě ony často nemohou dosáhnout na úvěr," řekl Liška Právu.

Sobotka ale ve snaze zachránit katastrofální stav státní pokladny je zatím neoblomný. Do podzimu by měl na základě čtvrtečního rozhodnutí vlády připravit věcný záměr zákona. Pak by mělo následovat paragrafové znění a další diskuse ve vládě.

Jak řekla Právu Eva Nováková z tiskového odboru ministerstva financí, do doby, než bude předložen návrh zákona, je dostatečně dlouhá doba probrat všechna pro a proti navrhovaných kroků.