Exkluzivně pro Právo tazatelé této společnosti zjišťovali, jakým výhodám dávají zaměstnanci přednost a jakou roli tyto benefity hrají už při rozhodování, do které firmy uchazeč o práci nakonec nastoupí.

Stravenky suverénně vedou

Při zjišťování povědomí veřejnosti se ukázalo, že alespoň jeden zaměstnanecký benefit dokázaly vyjmenovat dvě třetiny občanů - 66 procent. Dále z průzkumu vyplývá, že jednoznačně nejznámějším zaměstnaneckým benefitem jsou stravenky (uvedlo je celkem 37 % zaměstnanců), dále pak příspěvky na dovolenou (na ty si vzpomnělo 15 % zaměstnanců) a příplatky či poukázky na sport (9 %).

Z vybraných zaměstnaneckých výhod hodnotí necelá polovina zaměstnanců jako nejzajímavější "příspěvek na dovolenou" (48 %). Pro více než čtvrtinu zaměstnanců (27 %) je nejzajímavějším zaměstnaneckým benefitem "příspěvek na zdravotní péči" a 14 % osob pokládá za nejzajímavější "příspěvek na sportovní aktivity".

"Příspěvek na kulturní akce", jakož i "příspěvek na vzdělávání" považuje za nejzajímavější zaměstnanecké výhody méně než desetina zaměstnanců.

Příspěvky na sportovní aktivity jsou nejzajímavějším zaměstnaneckým benefitem zejména pro muže (20 %) a mladé lidi do 29 let (22 %). Lidé středního věku a zejména pak starší osoby považují více za nejzajímavější "příspěvek na zdravotní péči" (45-59 let: 38 %). Příspěvky na kulturní akce označují častěji jako nejzajímavější ženy než muži (ženy 11 %, muži 6 %).

Některé výhody se daní

Pro polovinu zaměstnanců je důležité, zda zaměstnanecké výhody, které dostávají popř. by mohli dostávat od zaměstnavatele, jsou zdaněny či ne. Pro více než třetinu zaměstnanců (35 %) v případě hodnocení zaměstnaneckých benefitů nejsou otázky zdanění důležité. K dané problematice není schopno se jednoznačně vyjádřit 15 % zaměstnanců.

Čtvrtina zaměstnanců (26 %) podle průzkumu dostává výhody, které zdaněny nejsou. Mezi velmi oblíbené benefity, které zaměstnance daňově nezatíží, patří různé typy odměn ve formě poukázek. Třetina zaměstnanců (34 %) pak dostává výhody, které zdaněny jsou a v 21 % případů jsou zdaněny jen některé zaměstnanecké benefity. Přibližně pětina zaměstnanců (19 %) pobírající zaměstnanecké benefity neví, zda tyto benefity podléhají zdanění či nikoliv.

Otázka zdanění je důležitá především pro osoby se středoškolským (56 %) a vysokoškolským vzděláním (61 %) a osoby, které jsou zaměstnané jako úředníci (61 %). Naopak muži častěji než ženy deklarují, že pro ně otázka zdanění zaměstnaneckých benefitů není důležitá (40 % mužů proti 31 % žen).

Hledám práci, zn: nabídněte benefit

Při hledání nového zaměstnání by poskytované zaměstnanecké výhody zohledňovala necelá třetina občanů (31 %). Pro téměř polovinu lidí by však nabízené zaměstnanecké benefity při rozhodování se o novém zaměstnání důležité nebyly. Více než pětina obyvatel (22 %) se k dané problematice nedokáže jednoznačně vyjádřit.

Poskytované zaměstnanecké výhody hrají roli v rozhodovacím procesu při volbě nového zaměstnaní především v případě mladších věkových skupin, tj. osob ve věku do 29 let (38 %) a ve věku 30-44 let (37 %). Zaměstnavatelem poskytované benefity by při výběru zaměstnání rovněž častěji zohledňovali lidé s maturitou (37 %), zaměstnaní jako úředníci (38 %) a lidé z domácností s nejvyššími příjmy (46 %).

Lidé, kteří již v současnosti dostávají od svého zaměstnavatele nějaké zaměstnanecké výhody, by častěji (47 %) než lidé bez zaměstnaneckých výhod (32 %) přihlíželi k jejich nabídce i při volbě nového zaměstnání.