Vláda podle materiálu počítá s vyhlášením data pro přijetí eura až po schválení reformy veřejných financí. "Bez přijetí reforem je diskuse bezpředmětná," řekl na tiskové konferenci Topolánek.

Ministerstvo financí považuje za reálné, aby Česká republika přijala evropskou měnu v roce 2012. Nejdříve musí ovšem snížit schodek veřejných financí.

Proto současná vláda připravila balík reforem, které by měly veřejné finance ozdravit. Sněmovna by o nich měla začít jednat v červnu. [celá zpráva]

Česká republika původně plánovala, že přijme euro v roce 2010. Brání jí v tom však vysoký deficit veřejných financí. Rok 2012 je pro Českou republiku výhodnější, protože ve stejném roce vstoupí do eurozóny i Polsko.

Pro přijetí eura je rozhodující Národní plán

Ten je základním rámcem pro praktické přípravy na zavedení eura a představuje souhrn postupů a návodů pro jednotlivé sektory i občany, jak se na přijetí jednotné měny připravit.

Národní plán řeší například problematiku duálního označování cen a duálního oběhu koruny a eura. V něm se uvádí, že korunovými bankovkami a mincemi bude možné platit ještě dva týdny po přijetí eura v Česku.

Podle národního plánu budou mít obchodníci povinnost uvádět ceny v korunách i eurech už pět měsíců před zavedením společné evropské měny a celý rok poté.

Lidé si budou moci vyměnit korunové bankovky a mince v komerčních bankách ještě během šesti měsíců po startu eura. Česká národní banka pak bude přijímat korunové mince dalších pět let. Doba na výměnu bankovek zatím nebyla stanovena.

Češi se zpoždění eura příliš neobávají

Z posledního průzkumu Střediska empirických měření (STEM) vyplynulo, že občanům České republiky nevadí případné odložení plánovaného přechodu na společnou evropskou měnu.

Pozdější vstup do eurozóny nevzbuzuje obavy u 18 procent respondentů. 47 procent lidí zaujalo opatrnější názor, že to "spíš vadit nebude". Odklad naopak určitě poškodí hospodářství země podle 7 procent občanů. Obavu, že pozdější přijetí eura "spíš vadit bude", má 28 procent dotázaných.

Nadprůměrný zájem o přípravy ČR na euro projevují lidé s vysokoškolským vzděláním (dvě třetiny) a stoupenci ODS (54 procent). Obecně pak lidé, kteří považují současný režim za mnohem lepší než předlistopadový (55 procent z nich), a ti, kteří jsou spokojeni s naším členstvím v Evropské unii (53 procent).